Spoločnosť NASA plasty s.r.o.  je obchodná spoločnosť zameraná na predaj ekologických prípravkov na čistenie kanalizačných potrubí a nádrží a na optimalizáciu činností ČOV a lapačov tukov. 

Spolupracuje so spoločnosťami, ktoré sú dlhoročnými výrobcami ČOV, lapačov tukov ,ORL, zberných nádrží a iných objektov v kanalizačných a vodovodných sietiach. 

Vďaka spätnej väzbe od týchto spoločností vie NASA plasty s.r.o. ponúknuť overené, účinné a šetrné prostriedky, ktoré boli vyskúšané v reálnych podmienkach pri spúšťaní a servise dodávaných ČOV a iných výrobkov.